Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

   

Khoản mục
Số lượng học viên
< 10 người
< 15 người
< 20 người
< 30 người
> 30 người
Thời lượng
2 buổi
Phí chương trình sẽ thay đổi theo số lượng học viên và số buổi đào tạo. Đây là chương trình chỉ có PTC mới áp dụng, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa và ưu đãi nhất.
4 buổi
6 buổi
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PTC XÂY DỰNG THIÊT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO • Giám đốc điều hành 
 • Phân tích báo cáo tài chính 
 • Tư tưởng Kinh doanh 
 • Quản trị Chiến lược 
 • Chiến lược Đại Dương Xanh 
 • Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo 
 • Quản trị thương hiệu và Tiếp thị dành cho lãnh đạo 
 • Mô hình quản trị Thẻ điểm cân bằng


 • Văn hóa doanh nghiệp 
 • Nhân sự dành cho lãnh đạo 
 • Pháp luật dành cho lãnh đạo 
 • Thuế dành cho lãnh đạo 
 • Tài chính dành cho Lãnh đạo 
 • Kế toán dành cho Lãnh đạo 
 • Phương pháp tư duy & Ra quyết định 
 • Quan hệ truyền thông & Quan hệ công chúng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
 • Quản lý con người 
 • Năng lực quản trị dành cho cấp trung
 • Quản trị dự án 
 • MBO, SMART & KPIs/ Quản trị mục tiêu
 • Lãnh đạo và phát triển nhân viên 
 • Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả


 • Kỹ năng tư duy chiến lược 
 • Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên 
 • Kỹ năng quản lý cuộc họp 
 • Kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt nhân viên 
 • Kỹ năng quản trị sự thay đổi 
 • Kỹ năng giao việc và ủy quyền 
 • Nghiên cứu thị trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN MARKETING & SALES
 • Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch Marketing 
 • Quản lý dự án marketing 
 • Phân tích thong tin cho những quyết định Marketing 
 • Digital Marketing/ Marketing Kỹ Thuật Số/ 
 • Quản trị thương hiệu 
 • Giám sát bán hàng chuyên nghiệp 
 • Quản lý bán hàng 
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp


 • Chăm sóc khách hàng 
 • Hành vi người tiêu dùng 
 • CRM/ Quản trị mối quan hệ với khách hàng
 • Kỹ năng thương lượng và đàm phán 
 • Dự báo Thị trường và Kế hoạch bán hàng 
 • Xây dựng hệ thống kênh phân phối 
 • Trade Marketing/ Hỗ trợ Thương mại 
 • Kỹ năng trưng bày hang hóa
 • Cửa hàng trưởng chuyên nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN SẢN XUẤT
 • Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên 
 • Kỹ năng quản lý và điều hành cuộc họp 
 • Kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt nhân viên
 • Kỹ năng giao việc và ủy quyền 
 • Chiến lược và kế hoạch sản xuất 
 • Quản lý sản xuất 
 • Quản lý chất lượng 
 • Quản lý hậu cần sản xuất


 • 5S/ Ứng dụng Mô hình 5S 
 • Kaizen/ Phương pháp Cải tiến Liên tục 
 • Lean Manufacturing/ Quản trị Lean trong sản xuất 
 • Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến 
 • Kiểm soát chi phí trong sản xuất 
 • Quản lý Đội ngũ trong Sản xuất 
 • Đánh giá nhân sự trong sản xuất

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN NHÂN SỰ
 • Văn hóa doanh nghiệp 
 • Chiến Lược Nhân Sự 
 • Tuyển Dụng nhân sự 
 • Đào tạo & Phát triển Nguồn Nhân Lực 
 • Xây dựng Chính sách chế độ 
 • Pháp luật hiện hành về lao động 
 • Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự
 • Kỹ năng giảng dạy


 • Đánh giá nhân sự 
 • Lương thưởng và Chế độ Đãi ngộ 
 • Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả 
 • Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột 
 • Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng 
 • Kỹ Năng Thuyết Trình 
 • Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề 
 • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN • Quản lý & Kiểm soát Tài chính 
 • Chiến lược Tài chính 
 • Tài Chính Doanh Nghiệp 
 • Phân Tích Tài Chính Và Hoạch Định Đầu Tư 
 • Chiến Lược Đầu tư 
 • Hệ thống thuế doanh nghiệp 
 • Kế toán Quản trị


 • Thị trường chứng khoán 
 • Thị trường ngoại hối 
 • Phân tích đầu tư vốn 
 • Phân tích báo cáo tài chính 
 • Phân tích đầu tư nợ 
 • Quản lý danh mục đầu tư 
 • Chuẩn mực kế toán và Báo cáo tài chính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG MỀM • Kỹ năng Giải quyết  Vấn đề và Ra quyết định 
 • Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược 
 • Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên 
 • Kỹ Năng Huấn Luyện & Dẫn dắt nhân viên 
 • Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi 
 • Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc
 • Kỹ Năng Phỏng Vấn & Tuyển Chọn Nhân sự 
 • Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả 
 • Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột


 • Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng 
 • Kỹ Năng Thuyết Trình 
 • Teamwork Skills/ Kỹ Năng Làm Việc Nhóm 
 • Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo 
 • Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng 
 • Kỹ Năng Giám Sát 
 • Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian …

LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU PTC TỔ CHỨC

Tối ưu hiệu quả: Chương trình đào tạo theo yêu cầu được nghiên cứu và thiết kế theo đúng mục tiêu, yêu cầu từ Ban Lãnh đạo và phù hợp với hiện trạng tại doanh nghiệp nên luôn luôn mang lại hiệu quả đào tạo rất cao.
Tiết kiệm chi phí: Tùy theo số lượng học viên mà mức phí sẽ thay đổi, đây là điều đặc biệt khác so với các đơn vị khác. Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp ở xa thủ đô, việc tổ chức các khóa theo yêu cầu luôn có nhiều lợi thế, đặc biệt là không phải tốn quá nhiều chi phí khi di chuyển, ăn ở,…

Tổ chức linh hoạt: Lịch học của các được triển khai theo yêu cầu và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp nên việc tổ chức và triển khai các chương trình đào tạo theo hình thức này thường sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. Chẳng hạn như: triển khai tập trung trong thời gian ngắn, triển khai theo từng giai đoạn,…

Đáp ứng kịp thời: Trong một số trường hợp đặc biệt cấp thiết (doanh nghiệp đang cần trang bị ngay những năng lực cần thiết cho một nhóm đối tượng nào đó nhằm giải quyết một vấn đề cấp bách phát sinh tại doanh nghiệp,…) thì chương trình sẽ được thiết kế và triển khai một cách nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp.

Bảo mật thông tin: Để chương trình đào tạo theo yêu cầu sát với thực tế của doanh nghiệp, thông thường trong quá trình triển khai rất cần thiết doanh nghiệp có nhu cầu phải chia sẻ thông tin về tình hình tại doanh nghiệp cũng như các thông tin liên quan. PTC cam kết tất cả các thông tin doanh nghiệp chia sẻ trong quá trình cộng tác sẽ được bảo mật hoàn toàn nhằm đảm bảo lợi thế kinh doanh cũng như uy tín của doanh nghiệp có nhu cầu.
Đăng ký chương trình vui lòng liên hệ với Bộ phận tư vấn đào tạo: 

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO PTC
Hotline 0904989996 | info@ptc.org.vn
 
HIỆN FOOTER