Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Vào ngày 25/06/2012, PTC tổ chức chương trình đào tạo Kỹ năng bán hàng dành cho đội ngũ bán hàng Công ty TNHH Chế biến Thực Phẩm DABACO, Công ty Dabaco được thành lập vào năm 2008 và là một thành viên trực thuộc Công ty cổ phần DABACO Việt Nam. Một số lĩnh vực hoạt động của công ty:
  • Sản xuất thực phẩm và đồ uống;
  • Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt, sản phẩm từ thịt, rau quả, dầu và mỡ;
  • Giết mổ và chế biến thịt động vật, gia cầm, gia súc;
  • Chế biến thịt, mỡ đóng gói và đóng hộp (thịt hộp, xúc xích, lạp xường, patê, dăm bông, thịt hun khói, thịt khô, bóng bì lợn);
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và sản phẩm từ thuỷ sản.

Chương trình diễn ra trong 04 buổi, sau khi hoàn tất thành công chương trình này, sẽ giúp học viên:
- Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và trình bày bán hàng thuyết phục;
- Hoàn thiện kỹ năng xử lý phản hồi của Khách hàng;

- Trang bị cho bạn những chỉ dẫn sáng tạo, những công cụ, kỹ thuật có thể nhằm giúp bạn thoát khỏi bế tắc, tìm hướng đi và cuối cùng là bán được hàng.
 
HIỆN FOOTER