Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Khủng hoảng kinh tế tạo ra cơ hội giúp các doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược “chiếm lấy thị phần”. Để làm được điều này, quản lý và giám sát bán hàng phải là “người đứng đầu chiến tuyến”, người trực tiếp “lăn xả” ra ngoài thị trường cùng với các “chiến binh” là nhân viên bán hàng tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Do vậy, việc nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý và giám sát bán hàng chính là nâng cao sức chiến đấu của công ty.
      Không nằm ngoài mục tiêu trên ngày 27/6/2012 Tổ chức Đào tạo PTC triển khai chương trình đào tạoQuản lý và giám sát bán hàng cho các quản lý siêu thị CTM Mart - Công ty CP Thương Mại Cầu Giấy. Chương trình do ThS Đào Xuân Khương – chuyên gia phân phối bán lẻ người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp đứng lớp.
Nội dung chương trình tập trung vào các phần sau:
Phần 1: Quản lý siêu thị bán lẻ
- Bán lẻ và các hoạt động bán lẻ tại Việt Nam
- Hoạt động bán lẻ tại siêu thị
- Quản lý siêu thị bán lẻ
Phần 2: Chất lượng dịch vụ bán hàng
- Lợi thế cạnh tranh từ dịch vụ khách hàng
- Chiến lược dịch vụ khách hàng
- Đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng
- Chiến lược xây dựng lòng trung thành khách hàng Phần 3: Hành vi khách hàng
- Hành vi tâm lý người mua hàng
- Phương pháp xác định hành vi và tâm lý khách hàng
Phần 4: Quản lý & giám sát hoạt động siêu thị
- Nghiên cứu tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh
- Dự báo doanh số phân bổ chỉ tiêu và lập kế hoạch cho những chỉ tiêu bổ sung
- Quản trị hàng hóa (Quy trình quản lý hàng hóa, danh mục hàng hóa, kiểm soát hàng tồn kho, kiểm soát việc thất thoát và an toàn của siêu thị)
- Không gian và trưng bày hàng hóa (Quản lý không gian trưng bày, nguyên tắc và kỹ thuật trưng bày cơ bản)
- Quảng cáo, truyền thông (Khái niệm chính trong quản lý thương hiệu, triển khai kế hoạch truyền thông)
Phần 5: Quản lý nhân viên trong siêu thị
- Đào tạo - huấn luyện đội ngũ nhân viên tại siêu thị
- Tạo động lực làm việc cho nhân sự
Phần 6: Kỹ năng lãnh đạo đội ngũ
- Lãnh đạo và năng lực lãnh đạo
- Nhà lãnh đạo và quản lý


- Giới thiệu một số mô hình lãnh đạo
 
HIỆN FOOTER