Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Ngày 24/08/2012  PTC tổ chức chương trình hội thảo dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Quân đội. Chương trình diễn ra trong 04 buổi tại Trạm khách Bộ Quốc Phòng, số 51B, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội với nội dung chính sau:

-    - Những tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính và bài học kinh nghiệm cho Doanh Nghiệp Việt Nam.

- Kỹ năng lập kế hoạch sản xuất và chiến lược phát triển doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế, quốc tế.

- Phương pháp phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và những quy định của nhà nước về xác định giá trị doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ và điều kiện huy động vốn của doanh nghiệp.

- Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong quân đội – Thực trạng và giải pháp. Định hướng sản xuất doanh nghiệp quân đội từ này đến năm 2015. Một số quy định và hướng dẫn xử lý trong viêc sử dụng đất quốc phòng làm kinh tế.


Diễn giả đặc biệt của chương trình là sự góp mặt của Ông Võ Trí Thành - Viện phó Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Ông Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Ông Lê Xuân Nghĩa - Chuyên gia tài chính cao cấp; Nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.
 
HIỆN FOOTER