Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

No Comment
Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, việc tồn tại những rủi ro, nguy cơ, hiểm họa … có thể tạo ra những vấn đề, sự cố, thậm chí khủng hoảng cũng là chuyện hết sức bình thường. Đối với các cấp quản lý & lãnh đạo thì việc đương đầu với điều này là một phần tất yếu. “Rủi ro cao, hiệu quả lớn” vốn là nguyên tắc vàng trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, trong môi trường doanh nghiệp, vấn đề không phải ở chỗ chỉ biết đương đầu với  rủi ro, sự cố mà còn phải biết quản trị để xoay chuyển tình thế, biến nguy thành cơ, để tạo hiệu quả cao nhất.
Và, để làm được điều đó, dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chú trọng đến cả 2 khía cạnh không thể tách rời của một vấn đề:
  • Thứ nhất: Làm thế nào nhận biết và tiên liệu được các rủi ro cũng như các hiểm họa có thể phát triển thành sự cố để có thể xây dựng các giải pháp dự phòng, ngăn ngừa những tổn thất (về thời gian, chi phí, nguồn lực, hiệu suất công việc…);
  • Thứ hai: Khi đối mặt với những sự cố, vấn đề phát sinh, làm thế nào để vượt qua một cách khôn ngoan, biến “nguy cơ” thành “cơ hội” và phát triển bền vững cho tương lai.
Với những kiến thức và kỹ năng được trang bị qua chương trình, người học sẽ biết cách tư duy để giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong phạm vi mình phụ trách một cách hiệu quả. Và trong trường hợp xấu nhất, khi có những sự cố lớn xuất hiện, họ cũng sẽ tự tin để vượt qua nhằm hướng đến sự phát triển và trường tồn.

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Ngày khai giảng
Lịch học
Phí đào tạo
Phí ưu đãi

27/05/2013T2-T41,400,000 VND1,200,000 VND
Điều kiện ưu đãi:- Học viên đăng ký trước khai giảng 15 ngày
- Đăng ký từ 3 học viên
- Là khách hàng thân thiết của PTC
Thời lượng: 2 buổi
Giờ học:18h00 - 21h00
Địa điểm tổ chức: Khóa học được tổ chức tại phòng học VIP: Tòa nhà 137 - Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội
 
HIỆN FOOTER