Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

- Cửa hàng của bạn có ít người vào?
- Những tiêu chuẩn để lựa chọn địa điểm bán lẻ là gì?
- Những yếu tố nào cần cân nhắc khi lựa chọn địa điểm và vị trí cho cửa hàng?
LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
- Có cái nhìn tổng quan về việc lựa chọn địa điểm cửa hàng
- Nắm được các yếu tố cần cân nhắc trước khi lựa chọn cửa hàng
- Thiết lập được các tiêu chuẩn cửa hàng cần đáp ứng phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp
- Xây dựng được bản checklist các tiêu chuẩn cần đáp ứng của cửa hàng
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn lựa địa điểm và vị trí
Xác định loại mặt hàng bán lẻ
+ Các mặt hàng tiện lợi
+ Các mặt hàng chuyên doanh
+ Các mặt hàng xa xỉ
Xác định khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng
+ Xác định độ tuổi trung bình
+ Xác định sức mua
+ Xác định phương tiện đi lại chủ yếu
+ Xác định tần suất mua sắm trung bình
2. Văn hóa tổ chức
- Số lượng và loại người qua đường, ngang đường
- Số lượng và loại phương tiện giao thông ngang qua
- Các tuyến đường và phương tiện tới cửa hàng
- Số lượng và khoảng cách cá điểm đậu xe
- Các quy định, luật lệ của địa phương
- Độ tuổi và điều kiện của tòa nhà
- Các quy định khác
3. Đánh giá vị trí mở cửa hàng
- Tầm nhìn
- Tương quan của vị trí so với các điểm khác trong khu vực
- Kích thước vị trí
- Không gian (vỉa hè, cơ sở vật chất công cộng, biển hiệu)
- Chi phí thuê địa điểm
4. Lựa chọn địa điểm
- Lập danh sách các phương án thay thế
- Sử dụng checklist để đánh giá.
 
HIỆN FOOTER