Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013


Giới thiệu về hoạt động đào tạo theo yêu cầu riêng của từng Doanh nghiệp
Song song với hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên (Public Training), PTC cũng chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong (Inhouse Training). Các chương trình đào tạo Inhouse này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.
Sứ mệnh của PTC trong mảng "Inhouse Training" là: "Đồng hành cùng doanh nghiệp". Từ đó, góp phần phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và lãnh đạo, nền tảng văn hóa và kỹ năng làm việc cho từng nhân viên, từng bộ phận và cho cả đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.
 
HIỆN FOOTER