Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

ThS Đào Xuân Khương

Giảng viên cao cấp của Tổ chức Đào tạo PTC

ThS Quản trị Kinh doanh

Chuyên gia tư vấn phân phối và bán lẻ

Nghiên cứu sinh tiến sỹ bán lẻ hiện đại

Kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp


Phó tổng Giám đốc - Công ty Truyền thông S Media (O2TV)

Giám đốc Điều hành Công ty CP Đại siêu thị Melinh

Giám đốc Điều hành Công ty Thời trang KOWIL Việt Nam

Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Phú Thái

Giám đốc Bán hàng khu vực Công ty P&G Việt Nam
 
HIỆN FOOTER