Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

ThS Trần Việt Dũng 
 Giảng viên cao cấp của Tổ chức Đào tạo PTC
- Kinh nghiệm thực tiễn: chuyên gia nghiên cứu, phân tích Marketing- LM ERICSSON Rep Office- Vietnam.
- Ông đã có kinh nghiệm đào tạo cho hơn 30 tổ chức, doanh nghiệp lớn, nhỏ như: Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn bưu chính viến thông Việt Nam, Trung tâm hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam cũng như giảng dậy cho các ngân hàng như: Vietcombank, Agribank, Techcombank…
- Ông đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau tại Unilever, Fujifilm, Ericsson.
- Ông là sáng lập viện, thành viên thường trực HĐQT Indochina SIC, Chủ tịch Guidea Việt Nam

- Ông phụ trách chuyên đề:  Phát triển lực lượng bán hàng "tinh nhuệ"; Quản trị hiệu quả kênh phân phối: Thay đổi chiến lược, tiếp cận thị trường.
 
HIỆN FOOTER