Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Đây là hoạt động đầu tiên và cũng là một trong những hoạt động xuyên suốt PTC hướng đến trong cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay, khi nói đến “đào tạo doanh nhân, giám đốc”, “đào tạo doanh nghiệp” thì ngay lập tức người ta sẽ nghĩ đến “Tổ chức Đào tạo PTC”.

Hoạt động đào tạo của PTC bao gồm 2 mảng chính:
Cho đến nay, PTC đã và đang triển khai hơn 30 chương trình đào tạo (cả public và inhouse), với nhiều khóa học (theo tiêu chí “thực học”, không bằng cấp), cho doanh nhân, giám đốc của các công ty, tập đoàn, và các cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương.

Phương pháp đào tạo

Với kinh nghiệm đào tạo và kiến thức chuyên môn của đội ngũ giảng viên kết hợp năng lực tổ chức dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp. Đặc biệt, PTC luôn kết hợp giữa “giá trị chuẩn”  & “giá trị thực” trong tất cả các chuyên đề và chương trình đào tạo làm cho học viên phát huy tối đa khả năng sáng tạo và tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng của doanh nghiệp. Một số phương pháp được áp dụng:
- Phương pháp thực hành
- Phương pháp học theo trải nghiệm
- Phương pháp thảo luận nhóm

Giảng viên

Giảng viên của PTC là những người không chỉ nghiên cứu chuyên sâu về lý thuyết, mà còn dày dạn kinh nghiệm thực tế; họ là những chuyên gia trong, những chuyên gia có cả kiến thức lẫn kinh nghiệm về mỗi chủ đề mà mình phụ trách.

 
HIỆN FOOTER