Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Quality (Chất lượng) - Cost (Chi phí) - Delivery (Tiến độ) là 3 mục tiêu tối thượng của một tổ chức sản xuất, vì đó chính là các lợi thế cạnh tranh chủ đạo của mọi doanh nghiệp. Chúng cũng là nền tảng để tạo nên thương hiệu vững bền, chứ không phải những giải pháp phát triển thương hiệu ngắn hạn thường được nhắc đến trong thời gian qua.
Vậy làm thế nào để đạt được ba mục tiêu nêu trên. Nhiều người có thể cho rằng doanh nghiệp mình chưa sẵn sàng cho các mục tiêu đó vì chúng đòi hỏi những đầu tư lớn cho công nghệ sản xuất tiên tiến. Tuy nhiên, người Nhật Bản lại chứng minh điều ngược lại bằng cách đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, giá rẻ với những công nghệ không tiên tiến như doanh nghiệp Âu - Mỹ. Người Nhật Bản đã làm như thế nào? Bí quyết chính là việc xây dựng một đội ngũ quản lí sản xuất am hiểu và vận hành thuần thục các kỹ thuật quản lý công nghiệp. Chương trình đào tạo “Quản trị sản xuất và tác nghiệp” của Tổ chức Đào tạo PTC như một phần lý giải cho câu hỏi trên.

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Ngày khai giảng
Lịch học
Phí đào tạo
Phí ưu đãi

29/09/2012T7&CN2,000,000 VND1,800,000 VND
Điều kiện ưu đãi:- Học viên đăng ký trước khai giảng 15 ngày
- Đăng ký từ 3 học viên
- Là khách hàng thân thiết của PTC
Thời lượng:04 buổi / 16 tiết
Giờ học:Sáng từ 8h30-11h30; Chiều từ 13h30-16h30
Địa điểm tổ chức:Khóa học được tổ chức tại phòng học VIP: Tòa nhà số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

 
HIỆN FOOTER