Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Bước 1: Phân tích nhu cầu đào tạo

Bước 2: Đề xuất chương trình đào tạo

Bước 3: Triển khai chương trình

Bước 4: Báo cáo sau khóa đào tạo

Bước 5: Đề xuất kế hoạch tiếp theo

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Với kinh nghiệm đào tạo và kiến thức chuyên môn của đội ngũ giảng viên kết hợp năng lực tổ chức dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp. Đặc biệt, PTC luôn kết hợp giữa “giá trị chuẩn”  & “giá trị thực” trong tất cả các chuyên đề và chương trình đào tạo làm cho học viên phát huy tối đa khả năng sáng tạo và tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng của doanh nghiệp. Một số phương pháp được áp dụng:

- Phương pháp thực hành

- Phương pháp học theo trải nghiệm

- Phương pháp thảo luận nhóm

- Phương pháp thuyết trình và trình chiếu

- Phương pháp học qua các phim tư liệu

- Phương pháp trò chơi

- Phương pháp bài tập trắc nghiệm

- Phương pháp nghiên cứu tình huống
 
HIỆN FOOTER