Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

No Comment
Tại Diễn đàn “Cải cách kinh tế vĩ mô Việt Nam” vừa được tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh, các chuyên gia kinh tế cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, sự ổn định trong lĩnh vực tài chính cũng như việc đảm bảo chính sách tiền tệ ổn định là những thử thách lớn nhất trong quá trình chuyển đổi như hiện nay.
Theo PGS.TS Lê Xuân Bá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, những năm gần đây, kinh tế trong nước xuất hiện những bất ổn. Đó là mô hình tăng trưởng trong thời gian qua dựa quá nhiều vào đầu tư vốn mà ít chú trọng đến đầu tư công nghệ. Kinh tế Việt Nam vẫn bị đánh giá là gia công, khai thác tài nguyên, năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh yếu… khiến nền kinh tế càng thêm khó khăn. Biểu hiện rõ nhất trong mấy năm qua là tăng trưởng xuống thấp, tăng trưởng GDP năm 2012 chỉ 5% và năm 2013 dự kiến 5,2%; số lượng doanh nghiệp đóng cửa, ngưng hoạt động tăng, tồn kho cao. Để ổn định kinh tế vĩ mô, Nhà nước đã vạch ra những việc cần làm, trong đó có tái cơ cấu nền kinh tế kết hợp với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất chất lượng, cạnh tranh… Trong đó, tập trung tái cơ cấu kinh tế với 3 khâu trọng tâm: đầu tư công, cải cách doanh nghiệp nhà nước và thị trường tài chính. 

Chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội có cái nhìn lạc quan về vấn đề tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng tại Việt Nam. Theo ông, Việt Nam đã và đang tái cơ cấu rồi chứ không phải chưa làm, nhưng hiện nay đang vướng nên chưa thể làm nhanh. Trong những khó khăn vừa qua, số lượng doanh nghiệp chết, ngưng hoạt động tăng là bởi họ đang trong quá trình tái cơ cấu thị trường mạnh, sau đợt khó khăn này nhiều doanh nghiệp chết nhưng sẽ có một số doanh nghiệp rất mạnh, nhạy bén, đón chờ những ưu thế cam kết quốc tế có lợi cho doanh nghiệp... và đang tái cơ cấu để phát triển trong giai đoạn mới. Từ nay đến 2015 nếu tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, sẽ là cơ sở để giai đoạn sau chúng ta tiến hành tái cơ cấu bền vững hơn. 

Là người tham gia lâu năm chính sách kinh tế vĩ mô, ông cho rằng, nền kinh tế Việt Nam ngày càng đi vào thị trường nhiều hơn và sẵn sàng tham gia vào toàn cầu hóa. Tất cả những bất ổn của thị trường trong nhiều năm qua dĩ nhiên có yếu tố tác động bên ngoài nhưng bây giờ quá rõ là từ cơ cấu bên trong của nền kinh tế. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công, ngân hàng là ba vấn đề được ưu tiên hiện nay nhưng cái gốc kinh tế Việt Nam muốn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, muốn tái cơ cấu có hai vấn đề lớn phải ưu tiên, nếu không sẽ khó thành công trong vấn đề tham gia toàn cầu hóa. Đó là phải chuyển một nền công nghiệp từ gia công sang sản xuất, công nghiệp gia công giá trị gia tăng ngày càng thấp thì không thể nào có một tỷ lệ nội địa hóa để cạnh tranh toàn cầu. Bên cạnh đó phải quay lại lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới để nâng giá trị nông nghiệp lên thì giai đoạn sau mới tái cơ cấu bền vững được. 

Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Võ Trí Thành nhận định, Việt Nam đang ở thời điểm cực kỳ quan trọng của quá trình thay đổi, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang nhìn vào các chính sách và chiến lược của chúng ta. Nếu lòng tin quay trở lại nhờ ổn định thực sự và cải cách thì riêng 3 Hiệp định thương mại tự do sẽ được ký trong cuối năm 2013, 2014 và 2015 đó là Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), EU-VN, Asean+6 ba điểm nóng về đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng phải được làm ngay trong năm nay và năm sau, trong đó cải cách doanh nghiệp nhà nước là then chốt. 

So với trước kia, khu vực tài chính Việt Nam hiện nay được đánh giá là quy mô lớn hơn rất nhiều lần nhưng đóng góp cho GDP chỉ trên dưới 2%. Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, Ủy viên Hội tư vấn Chính phủ về Tài chính và Chính sách tiền tệ cho rằng, trong 3 “điểm nóng” của tái cơ cấu thì đối với khu vực tài chính, cần ổn định thanh khoản, xử lý nợ xấu, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng bằng các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp mới, các chuẩn mực quản trị rủi ro, an toàn hoạt động và giám sát hệ thống ngân hàng… Hiện tại đã tái cơ cấu và sáp nhập được 9 ngân hàng nhỏ, còn những ngân hàng khác đang trong quá trình tái cơ cấu lại. Vấn đề còn lại là việc nợ xấu chưa được xử lý một cách căn bản, trong đó 1/3 số nợ xấu được xử lý bằng ngân sách nhà nước (bao gồm xây dựng cơ bản nhà nước và nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước); 1/3 được xử lý bằng dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại; 1/3 thuộc xử lý của Công ty Mua bán nợ của nhà nước (VAMC), chỉ xử lý những món nợ lớn thuộc khu vực tư nhân. 

VAMC hiện đã ra đời và đang tiến hành các thủ tục cuối cùng và hoàn thiện các nền tảng pháp lý về mua bán nợ, tái cấp vốn để đi vào hoạt động. Đồng thời các ngân hàng thương mại cũng đang ráo riết trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định của ngân hàng trung ương nhưng vấn đề là nợ của xây dựng cơ bản và nợ của doanh nghiệp nhà nước có đề án xử lý như thế nào, đó là một tồn tại lớn./. 

Việt Âu 
 
HIỆN FOOTER