Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

“Học ăn, học nói, học gói, học mở” - từ bao lâu nay đã là điều tiên quyết để xây dựng nên chuẩn mực trong văn hóa sống và giao tiếp hằng ngày. Dù ở Tây hay ở Ta thì nghệ thuật giao tiếp vẫn luôn là yếu tố mở đường quyết định cho sự thành công hay thất bại trong mọi mối quan hệ.

Và đối với Doanh nghiệp, tính chuyên nghiệp trong giao tiếp (qua lời nói, cử chỉ, hành động, cách ứng xử,…) của mỗi cá nhân từ cấp quản lý đến nhân viên càng cần thiết và quan trọng hơn. Chính điều này sẽ định vị nên hình ảnh, thương hiệu và đẳng cấp của Doanh nghiệp. Đặc biệt trong xu hướng hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, khi khoảng cách về chất lượng sản phẩm và dịch vụ giữa các công ty đang rút ngắn lại, thì chính sự chuyên nghiệp trong giao tiếp của đội ngũ nhân viên công ty sẽ góp phần quyết định nên doanh số bán hàng của công ty.
Vào ngày 10&11/09/2012, PTC đã triển khai thành công một trong những chương trình đào tạo trong Bộ kỹ năng mềm “soft-skills” đã được các chuyên gia của PTC nghiên cứu, thiết kế, biên soạn và triển khai thành công trong thời gian qua: “Kỹ năng Giao tiếp và bán hàng hiệu quả” cho đội ngũ bán hàng Công ty Cổ phần Đại Thành.

Nội dung chương trình tập chung vào các phần sau:
Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
  • Khái niệm cơ bản về giao tiếp
  • Phong cách giao tiếp - ứng xử và ấn tượng ban đầu
  • Các kỹ năng giao tiếp
  • Giao tiếp - ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp
  • Giao tiếp - ứng xử trong đàm phán  kinh doanh

Kỹ năng bán hàng hiệu quả
  • Chân dung tư vấn bán hàng chuyên nghiệp
  • Quy trình tư vấn bán hàng chuyên nghiệp
  • Chăm sóc khách hàng và tiêu chuẩn tư vấn bán hàng

 
HIỆN FOOTER