Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA - TỔ CHỨC ĐÀO TẠO PTC
Ông Trần Đình Thiên
 • Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam
Ông Trương Đình Tuyển
 • Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam (nay là Bộ Công thương)
 • Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế
 
Ông Lê Xuân Nghĩa
 • Chuyên gia tài chính cao cấp
 • Nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
 
  
Ông Võ Trí Thành
 • Chuyên gia Kinh tế
 • Viện phó Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)
 
Ông Cao Sỹ Khiêm
 • Chuyên gia Kinh tế
 • Nguyên thống đốc Ngân hàng nhà nước
HỘI ĐỒNG GIẢNG VIÊN - TỔ CHỨC ĐÀO TẠO PTC
TS Đỗ Tiến Long
 • Giảng viên cao cấp
 • Chuyên gia tư vấn và đào tạo
ThS Đào Xuân Khương
 • Giảng viên cao cấp
 • Chuyên gia tư vấn phân phối và bán lẻ
Ông Vũ Hữu Kiên
 • Giảng viên cao cấp
 • Chuyên gia tư vấn nhân sự
 
TS Lê Quang Bính
 • Giảng viên cao cấp
 • Vụ phó vụ kiểm toán
 
 
ThS Trần Việt Dũng
 • Giảng viên cao cấp
 • Chuyên gia về marketing và bán hàng
 
Bà Phạm Thị Quyên
 • Giảng viên cao cấp
PGS TS Hoàng Văn Hải
 • Giảng viên cao cấp
 • Chuyên gia tư vấn chiến lược
 
TS Vũ Văn Ninh
 • Giảng viên cao cấp
TS Trịnh Quốc Trị
 • Chuyên gia đào tạo và tư vấn quản trị doanh nghiệp
ThS Trần Viết Toản
 • Chuyên gia tư vấn chiến lược và nhân sự
ThS Phan Anh Lưu
 • Chuyên gia tư vấn và đào tạo
ThS Nguyễn Văn Cường
 • Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm
TS Đỗ Ngân Bình
 • Chuyên gia tư vấn luật
TS Đinh Việt Hoà
 • Chuyên gia tư vấn và đào tạo về nhân sự, văn hoá doanh nghiệp
 
HIỆN FOOTER