Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011  • Bạn lúng túng trước những tình huống, sự việc phát sinh không mong muốn?
  • Bạn đã giành thời gian liệt kê các việc cần làm nhưng không sao kiểm soát và hoàn thành được đúng tiến độ?
  • Bạn rơi vào tình trạng "quá tải", kém sáng tạo và luôn cảm thấy bị thời gian rượt đuổi?
Chương trình đào tạo “Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả” của Tổ chức Đào tạo PTC sẽ giúp bạn:
- Phát triển tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống xảy ra trong công việc, sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài.
- Quản lý thời gian hiệu quả, nâng cao hiệu suất làm việc cá nhân, làm chủ thời gian và đạt được cuộc sống cân bằng.
- Vượt qua rào cản tâm lý của bản thân khi bắt đầu công việc mới hay chiến thắng trạng thái "nản" chính mình.

 
HIỆN FOOTER