Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

No Comment
I/ Phân tích PEST là gì?
Quá trình đánh giá môi trường của một tổ chức là một việc hết sức quan trọng trước khi bắt đầu quá trình tiếp thị, do đó cần tiếp tục phân tích môi trường và tiến hành trên tất cả các mặt của kế hoạch. Môi trường tiếp thị của một tổ chức gồm:
+ Môi trường bên trong: nhân viên, công nghệ văn phòng, lương, khung tài chính…
+ Môi trường vi mô: khách hàng, đại lý, nhà phân phối, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh bên ngoài…
+ Môi trường vĩ mô: các lực lượng chính trị (hợp pháp), lực lượng kinh tế, lực lượng xã hội, và lực lượng kỹ thuật. Đây được gọi là các nhân tố PEST.
  • Nhân tố chính trị (Political factors – P)
  • Nhân tố kinh tế (Economic factors – E)
  • Nhân tố xã hội (Social factors – S)
  • Nhân tố kỹ thuật (Techonological factors – T)
II/ Cách thức sử dụng công cụ này
a) Nhân tố chính trị
Vũ đài chính trị có ảnh hưởng to lớn đến các quy luật kinh doanh, sức chi tiêu của người tiêu dùng và các ngành khác. Nhân tố chính trị gồm các vấn đề sau:
+ Môi trường chính trị bền vững như thế nào?
+ Liệu chính sách của chính phủ sẽ chi phối đến các luật quy định hay có đánh thuế lên ngành kinh doanh của bạn không?
+ Thái độ của Chính phủ về đạo đức tiếp thị là gì?
+ Chính sách kinh tế của Chính phủ là gì?
+ Chính phủ có quan điểm về văn hóa và tôn giáo hay không?
+ Chính phủ có quan tâm đến các hiệp định thương mại như WTO, ASEAN… hay không?
b) Nhân tố kinh tế
Các nhà tiếp thị cần nhận biết được tình trạng kinh tế thương mại ngắn hạn và dài hạn. Điều này đặc biệt đúng khi lập kế hoạch tiếp thị quốc tế, khi mà bạn cần phải xem xét đến:
+ Tỷ lệ lãi suất
+ Mức độ lạm phát/việc làm bình quân đầu người
+ Các triển vọng kinh tế dài hạn, tổng sản lượng nội địa bình quân đầu người (GDP)…
c) Nhân tố xã hội
Sự chi phối về văn hóa và xã hội đối với kinh doanh ở mỗi nước khác nhau. Do đó, điều quan trọng là phải nhận biết được những nhân tố sau đây:
+ Tôn giáo nào chi phối?
+ Thái độ của người dân địa phương với sản phẩm và dịch vụ nước ngoài ra sao?
+ Ngôn ngữ có tác động đến việc giới thiệu sản phẩm vào thị trường hay không?
+ Người tiêu dùng dành bao nhiêu thời gian cho giải trí?
+ Trong xã hội có những vị trí nào tương ứng cho đàn ông và phụ nữ?
+ Người dân có quan điểm rõ ràng hay mờ nhạt về các vấn đề môi trường?
d) Nhân tố công nghệ
Công nghệ là vấn đề sống còn đối với lợi thế cạnh tranh, và là nhân tố chính của vấn đề toàn cầu hóa. Cần cân nhắc các điểm sau:
+ Công nghệ có thể làm cho sản phẩm và dịch vụ rẻ hơn và chất lượng sản phẩm tốt hơn không?
+ Công nghệ có mang đến cho người tiêu dùng và các ngành kinh doanh có nhiều dịch vụ và sản phẩm tân tiến hơn, như hệ thống internet trong ngân hàng, những thế hệ điện thoại di động mới… không?
+ Công nghệ có làm thay đổi cách phân phối như phân phối sách, qua internet, bán đấu giá… không?
+ Công nghệ có mang đến hình thức giao tiếp mới với khách hàng cho các công ty, ví dụ biểu ngữ, Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)… không?
III/ Tại sao phân tích PEST lại quan trọng?
Phân tích PEST tuy đơn giản nhưng quan trọng và là công cụ được sử dụng rộng rãi giúp chúng ta hiểu được toàn cảnh bức tranh lớn đề cập đến những vấn đề về môi trường như Chính trị, Kinh tế, Văn hóa – Xã hội và Công nghệ.
Các doanh nghiệp khắp nơi trên thế giới sử dụng PEST để xây dựng tầm nhìn tương lai của họ.
Những nguyên nhân chính sau đây cho thấy PEST rất quan trọng:
+ Thứ nhất, bằng việc sử dụng hiệu quả Phân tích PEST, bạn có thể đảm bảo là viêc mình đang làm chắc chắn phù hợp với sức mạnh to lớn của sự thay đổi đang ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta. Tận dụng được sự thay đổi đó, rất có thể bạn sẽ thành công hơn là có hành động chống lại nó.
+ Thứ hai, sử dụng công cụ phân tích PEST thích hợp sẽ giúp bạn tránh được những hành động dẫn tới thất bại vì những nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát.
+ Thứ ba, PEST hữu ích khi bạn bắt đầu điều hành doanh nghiệp ở một quốc gia hay một khu vực mới. Nó giúp chính bạn thoát khỏi những giả định tiềm thức, và nhanh chóng thích nghi với thực trạng của môi trường mới.
IV/ Kết luận
Phân tích PEST là một công cụ hữu ích để hiểu được “bức tranh lớn” của môi trường mà bạn đang điều hành với các cơ hội và thách thức trong đó.
Hiểu được môi trường này, bạn có thể tận dụng được những cơ hội và hạn chế tối đa các thách thức.
Công cụ này đưa ra bối cảnh trong đó kế hoạch nào chi tiết hơn có thể tận dụng đầy đủ những cơ hội có sẵn.
Các dạng khác của PEST: PESTLE, PESTLIED, STEEPLE, và SLEPT.
Một số người thích sử dụng những “phiên bản” khác nhau của công cụ PEST, sử dụng những nhân tố khác cho những tình huống khác nhau. Các biến thể là:
  • PESTLE/PESTEL: Chính trị, Kinh tế, Xã hội học, Công nghệ, Pháp lý, Môi trường.
  • PESTLIED: Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Công nghệ, Pháp lý, Quốc tế, Môi trường, Nhân khẩu.
  • STEEPLE: Xã hội/Nhân khẩu, Công nghệ, Kinh tế, Môi trường, Chính trị, Pháp lý, Đạo đức.
  • SLEPT: Xã hội, Pháp lý, Kinh tế, Chính trị, Công nghệ.
Nguồn tham khảo: Koenraad Tommissen – Tư vấn quản lý: một quan điểm mới – NXB TH TPHCM 2008.
 
HIỆN FOOTER