Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

No Comment
1/ Về John Adair
Lãnh đạo tập trung vào hành động (Action – Centered Leadership – ACL) gắn liền với John Adair. John Adair sinh năm 1934, là chuyên gia hàng đầu thế giới về lãnh đạo và phát triển lãnh đạo. Sự nghiệp quân sự rực rỡ của ông hiện là đề tài nghiên cứu tại các trường đại học danh tiếng như Cambridge, London và Oxford. Ông xây dựng hình mẫu Lãnh đạo tập trung vào hành động trong khi đang tham gia khóa huấn luyện khả năng lãnh đạo tại Học viện quân sự hoàng gia Anh Sandhurts (1963 – 1969) với tư cách là Ủy viên quản trị tham dự và trưởng khoa lãnh đạo tại Industrial Society (1969 – 1973). Lý thuyết của ông đã mở rộng cho những công trình nghiên cứu của Maslow, Herzberg và Fayol.
John Adair đã viết hơn 40 cuốn sách về quản trị và lãnh đạo. Ông tự thành lập nhà xuất bản tại Surrey, Vương quốc Anh. Ông là giáo sư đầu tiên trên thế giới nghiên cứu về khả năng lãnh đạo tại Đại học Surrey (1979 – 1983). Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã giao tặng cho ông danh hiệu giáo sư danh dự vì công trình nghiên cứu này.
IMG_0537
2/ Hình mẫu lãnh đạo tập trung vào hành động
Hình mẫu này – gồm ba vòng tròn chồng lên nhau – để phân biệt với ba nhóm hoạt động có liên quan chặt chẽ với nhau. Cả ba vòng tròn phải được kết hợp chặt chẽ với nhau và đòi hỏisự quan tâm của lãnh đạo để tiến hành công việc hiệu quả và đạt được các mục tiêu của tổ chức.
Hình mẫu của Adair chỉ ra rằng nhà lãnh đạo tập trung vào hành động là để các nhóm thực hiện công việc và tạo dựng mối quan hệ với những người quản lý cộng tác và đội ngũ nhân viên.
Theo Adair, Lãnh đạo tập trung vào hành động phải:
 • Hướng dẫn công việc cho mọi người (cơ cấu công việc)
 • Ủng hộ và xem xét các cá nhân thực hiện công việc.
 • Phối hợp và bồi dưỡng đội ngũ làm việc.
Trách nhiệm đối với công việc là:
 • Xác định công việc.
 • Lên kế hoạch.
 • Phân bổ công việc và các nguồn hỗ trợ.
 • Kiểm soát chất lượng và tiến độ công việc.
 • Kiểm tra cách thực hiện không theo kế hoạch đã đề ra.
 • Điều chỉnh kế hoạch.
Trách nhiệm đối với đội ngũ là:
 • Tuân thủ kỹ thuật.
 • Xây dựng tinh thần đồng đội.
 • Khuyến khích, động viên, hướng mọi người tới mục tiêu.
 • Bổ nhiệm những người lãnh đạo phụ.
 • Đảm bảo sự truyền đạt rõ ràng trong nhóm.
 • Phát triển nhóm.
Trách nhiệm đối với cá nhân là:
 • Quan tâm đến những vấn đề cá nhân.
 • Khen ngợi cá nhân.
 • Thăng chức.
 • Công nhận và tận dụng năng lực cá nhân.
 • Phát triển cá nhân.
Kết luận
 1. Khả năng lãnh đạo gồm ba vòng tròn phụ thuộc lẫn nhau: công việc, đội ngũ và cá nhân. Vai trò của từng yếu tố này có thể thay đổi tùy theo từng tình huống.
 2. Khả năng lãnh đạo là một kỹ năng: nó không còn là một khả năng thiên bẩm nữa mà phải học hỏi trên thực tế.
 3. Hình mẫu này cùng với các nhân tố về khả năng lãnh đạo thành các kỹ năng quản lý.
3/ Tầm quan trọng của hình mẫu trên trong kinh doanh và trong những lĩnh vực khác
Hình mẫu lãnh đạo tập trung vào hành động đơn giản hóa sự tương tác giữa con người. Do đó, nó rất hữu ích và nhanh chóng thích nghi với mọi tình huống cụ thể trong công ty.
Hình mẫu của John Adair đã từng được sử dụng để huấn luyện lực lượng vũ trang Anh quốc và đã được dạy cho hơn một triệu nhà quản lý khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa, hình mẫu này phát huy tác dụng trong mọi tổ chức không phân biệt quy mô lớn nhỏ.
Adair đã thay đổi nhận thức về quản lý để hoàn thiện khả năng lãnh đạo gồm khả năng đưa ra quyết định, truyền đạt và quản lý thời gian. Thử thách cho nhà lãnh đạo là quản lý cả ba nhân tố của sơ đồ (công việc, cá nhân, đội ngũ).
Hình mẫu lãnh đạo tập trung vào hành động đòi hỏi nhà lãnh đạo có khả năng tiến hành công việc tức thời và hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. Hình mẫu này thể hiện sự thích nghi cao với hình thức kinh doanh hiện tại.
Những nhà quản lý và nhà lãnh đạo giỏi phải làm vững mạnh ba nhân tố chính của hình mẫu trên. Từ đó giúp họ hình thành cơ cấu quản lý hiệu quả.
TH: T.Giang – SCDRC
Nguồn tham khảo: Koenraad Tommissen – Tư vấn quản lý một quan điểm mới – NXB TH TPHCM 2008
 
HIỆN FOOTER