Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP
   
Tổ chức Đào tạo PTC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp (Inhouse Training). Các chương trình đào tạo Inhouse này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.

Sứ mệnh của PTC trong mảng "Inhouse Training" là: "Đồng hành cùng doanh nghiệp". Từ đó, góp phần phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và lãnh đạo, nền tảng văn hóa và kỹ năng làm việc cho từng nhân viên, từng bộ phận và cho cả đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.

Khoản mục
Số lượng học viên
< 10 người
< 15 người
< 20 người
< 30 người
> 30 người
Thời lượng
2 buổi
Phí chương trình sẽ thay đổi theo số lượng học viên và số buổi đào tạo. Đây là chương trình chỉ có PTC mới áp dụng, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa và ưu đãi nhất.
4 buổi
6 buổi
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PTC XÂY DỰNG THIÊT KẾ VÀ TRIỂN KHAI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO
Giám đốc điều hành
Phân tích báo cáo tài chính
Tư tưởng Kinh doanh
Quản trị Chiến lược
Chiến lược Đại Dương Xanh
Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo
Quản trị thương hiệu và Tiếp thị dành cho lãnh đạo
Mô hình quản trị Thẻ điểm cân bằng
Văn hóa doanh nghiệp
Nhân sự dành cho lãnh đạo
Pháp luật dành cho lãnh đạo
Thuế dành cho lãnh đạo
Tài chính dành cho Lãnh đạo
Kế toán dành cho Lãnh đạo
Phương pháp tư duy & Ra quyết định
Quan hệ truyền thông & Quan hệ công chúng
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
Quản lý con người
Năng lực quản trị dành cho cấp trung
Quản trị dự án
MBO, SMART & KPIs/ Quản trị mục tiêu
Lãnh đạo và phát triển nhân viên
Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả
Kỹ năng tư duy chiến lược
Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
Kỹ năng quản lý cuộc họp
Kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt nhân viên
Kỹ năng quản trị sự thay đổi
Kỹ năng giao việc và ủy quyền
Nghiên cứu thị trường
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN MARKETING & SALES
Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch Marketing
Quản lý dự án marketing
Phân tích thong tin cho những quyết định Marketing
Digital Marketing/ Marketing Kỹ Thuật Số/
Quản trị thương hiệu
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp
Quản lý bán hàng
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Chăm sóc khách hàng
Hành vi người tiêu dùng
CRM/ Quản trị mối quan hệ với khách hàng
Kỹ năng thương lượng và đàm phán
Dự báo Thị trường và Kế hoạch bán hàng
Xây dựng hệ thống kênh phân phối
Trade Marketing/ Hỗ trợ Thương mại
Kỹ năng trưng bày hang hóa
Cửa hàng trưởng chuyên nghiệp
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN SẢN XUẤT
Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên
Kỹ năng quản lý và điều hành cuộc họp
Kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt nhân viên
Kỹ năng giao việc và ủy quyền
Chiến lược và kế hoạch sản xuất
Quản lý sản xuất
Quản lý chất lượng
Quản lý hậu cần sản xuất
5S/ Ứng dụng Mô hình 5S
Kaizen/ Phương pháp Cải tiến Liên tục
Lean Manufacturing/ Quản trị Lean trong sản xuất
Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến
Kiểm soát chi phí trong sản xuất
Quản lý Đội ngũ trong Sản xuất
Đánh giá nhân sự trong sản xuất
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN NHÂN SỰ
Văn hóa doanh nghiệp
Chiến Lược Nhân Sự
Tuyển Dụng nhân sự
Đào tạo & Phát triển Nguồn Nhân Lực
Xây dựng Chính sách chế độ
Pháp luật hiện hành về lao động
Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự
Kỹ năng giảng dạy
Đánh giá nhân sự
Lương thưởng và Chế độ Đãi ngộ
Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả
Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột
Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng
Kỹ Năng Thuyết Trình
Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề
Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN
Quản lý & Kiểm soát Tài chính
Chiến lược Tài chính
Tài Chính Doanh Nghiệp
Phân Tích Tài Chính Và Hoạch Định Đầu Tư
Chiến Lược Đầu tư
Hệ thống thuế doanh nghiệp
Kế toán Quản trị
Thị trường chứng khoán
Thị trường ngoại hối
Phân tích đầu tư vốn
Phân tích báo cáo tài chính
Phân tích đầu tư nợ
Quản lý danh mục đầu tư
Chuẩn mực kế toán và Báo cáo tài chính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG MỀM
Kỹ năng Giải quyết  Vấn đề và Ra quyết định
Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược
Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên
Kỹ Năng Huấn Luyện & Dẫn dắt nhân viên
Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi
Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc
Kỹ Năng Phỏng Vấn & Tuyển Chọn Nhân sự
Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả
Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột
Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng
Kỹ Năng Thuyết Trình
Teamwork Skills/ Kỹ Năng Làm Việc Nhóm
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo
Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng
Kỹ Năng Giám Sát
Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian …LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU PTC TỔ CHỨC

Tối ưu hiệu quả: Chương trình đào tạo theo yêu cầu được nghiên cứu và thiết kế theo đúng mục tiêu, yêu cầu từ Ban Lãnh đạo và phù hợp với hiện trạng tại doanh nghiệp nên luôn luôn mang lại hiệu quả đào tạo rất cao.
Tiết kiệm chi phí: Tùy theo số lượng học viên mà mức phí sẽ thay đổi, đây là điều đặc biệt khác so với các đơn vị khác. Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp ở xa thủ đô, việc tổ chức các khóa theo yêu cầu luôn có nhiều lợi thế, đặc biệt là không phải tốn quá nhiều chi phí khi di chuyển, ăn ở,…


Tổ chức linh hoạt: Lịch học của các được triển khai theo yêu cầu và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp nên việc tổ chức và triển khai các chương trình đào tạo theo hình thức này thường sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. Chẳng hạn như: triển khai tập trung trong thời gian ngắn, triển khai theo từng giai đoạn,…

Đáp ứng kịp thời: Trong một số trường hợp đặc biệt cấp thiết (doanh nghiệp đang cần trang bị ngay những năng lực cần thiết cho một nhóm đối tượng nào đó nhằm giải quyết một vấn đề cấp bách phát sinh tại doanh nghiệp,…) thì chương trình sẽ được thiết kế và triển khai một cách nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp.

Bảo mật thông tin: Để chương trình đào tạo theo yêu cầu sát với thực tế của doanh nghiệp, thông thường trong quá trình triển khai rất cần thiết doanh nghiệp có nhu cầu phải chia sẻ thông tin về tình hình tại doanh nghiệp cũng như các thông tin liên quan. PTC cam kết tất cả các thông tin doanh nghiệp chia sẻ trong quá trình cộng tác sẽ được bảo mật hoàn toàn nhằm đảm bảo lợi thế kinh doanh cũng như uy tín của doanh nghiệp có nhu cầu.
Đăng ký chương trình vui lòng liên hệ với Bộ phận tư vấn đào tạo: Hotline 0904989996
 
HIỆN FOOTER