Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014Doanh nghiệp - Tổ chức đang có nhu cầu đào tạo cho đội ngũ nhân sự và đang băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu:

  1. Đào tạo chương trình gì? 
  2. Nội dung đào tạo? 
  3. Giảng viên ?...

Chúng tôi sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí tư vấn và xây dựng đề xuất chương trình mang tính sáng tạo hỗ trợ mục tiêu doanh nghiệp. Quan tâm vui lòng liên hệ 0904 989 996 hoặc gửi yêu cầu vào địa chỉ info@ptc.org.vn.

Tổ chức Đào tạo PTC kính báo!
 
HIỆN FOOTER