Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015Quality (Chất lượng) - Cost (Chi phí) - Delivery (Tiến độ) là 3 mục tiêu tối thượng của một tổ chức sản xuất, vì đó chính là các lợi thế cạnh tranh chủ đạo của mọi doanh nghiệp. Chúng cũng là nền tảng để tạo nên thương hiệu vững bền, chứ không phải những giải pháp phát triển thương hiệu ngắn hạn thường được nhắc đến trong thời gian qua.
Vậy làm thế nào để đạt được ba mục tiêu nêu trên. Nhiều người có thể cho rằng doanh nghiệp mình chưa sẵn sàng cho các mục tiêu đó vì chúng đòi hỏi những đầu tư lớn cho công nghệ sản xuất tiên tiến. Tuy nhiên, người Nhật Bản lại chứng minh điều ngược lại bằng cách đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, giá rẻ với những công nghệ không tiên tiến như doanh nghiệp Âu - Mỹ. Người Nhật Bản đã làm như thế nào? Bí quyết chính là việc xây dựng một đội ngũ quản lí sản xuất am hiểu và vận hành thuần thục các kỹ thuật quản lý công nghiệp. Chương trình đào tạo “Quản trị sản xuất và tác nghiệp” của Tổ chức Đào tạo PTC như một phần lý giải cho câu hỏi trên.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
      Khóa học này được thiết kế để giúp cho học viên nắm bắt được:

 • Tầm quan trọng của chức năng quản trị điều hành sản xuất;
 • Các hoạt động quản trị điều hành sản xuất;
 • Vai trò của các bộ phận liên quan trong quản trị điều hành sản xuất;
 • Các kiến thức, công cụ quản trị điều hành sản xuất nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động;
 • Các kỹ năng của người quản lý nhằm giúp học viên hoàn thiện bản thân, tạo cơ hội thăng tiến trong nấc thang nghề nghiệp.  

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

 • Phần 1: Tổng quan về quản lý sản xuất
 • Phần 2: Kế hoạch & kiểm soát sản xuất 
 • Phần 3: Quản lý nguyên vật liệu

 • Phần 4: Tổ chức và điều hành sản xuất
 • Phần 5: Quản lý chất lượng
 • Phần 6: Tổng kết khóa học

LIÊN HỆ
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO PTC
Địa chỉ: Tòa nhà HH2 – Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 0904989996
Email: info@ptc.org.vn |  Website: http://ptc.org.vn
* Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được thông tin chi tiết

 
HIỆN FOOTER