Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

1.1       Kinh nghiệm làm việc

1.1.1          Trong đơn xin việc anh (chị) nói rằng anh (chị) đã làm việc
cho……..anh (chị) làm việc tại đó bao lâu? nhiệm vụ và trách nhiệm chính của anh (chị) tại doanh nghiệp này là gì? anh (chị) đã hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm này như thế nào? Sếp của anh (chị) đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu công tác của anh (chị) ra sao?

1.1.2          Anh (chị) hãy nêu một số tiến bộ trong công việc của mình? Anh (chị) cho rằng sự tiến bộ này là do nguyên nhân nào? anh (chị) có hài lòng với những tiến bộ đó của mình không?

1.1.3          Kinh nghiệm giá trị nhất mà anh (chị) rút ra ở vị trí công việc đó là gì? anh (chị) sẽ vận dụng kinh nghiệm đó vào công việc trong tương lai như thế nào?


1.1.4          Anh (chị) hãy trình bầy tóm tắt những kiến thức đã học cũng như đã tích luỹ được trong quá trình công tác mà anh (chị) nghĩ là sẽ thiết thực và hữu ích cho vị trí  công việc mà anh (chị) dự tuyển?...


Chúng tôi TƯ VẤN và XÂY DỰNG các chương trình đào tạo theo yêu cầu hoàn toàn MIỄN PHÍ phù hợp với lĩnh vực và ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ khi bạn có nhu cầu
Hotline: 0904989996
Email: info@ptc.org.vn
 
HIỆN FOOTER