Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Ngày 9/6 tại trụ sở của TH Milk tại Nghệ An, Tổ chức Đào tạo PTC đã phối hợp và triển khai chuỗi chương trình dành cho cán bộ quản lý công ty. Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học.
 
HIỆN FOOTER