Tổ chức Đào tạo PTC cung cấp các chương trình đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng mềm, phát triển trình độ chuyên môn và nâng cao năng lực điều hành quản lý trong các doanh nghiệp, tổ chức. Đây là hoạt động đầu tiên và cũng là một trong những hoạt động xuyên suốt PTC hướng đến trong cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay, khi nói đến “đào tạo quản lý”, “đào tạo doanh nghiệp” thì ngay lập tức người ta sẽ nghĩ đến “Tổ chức Đào tạo PTC”.
Hoạt động đào tạo của PTC bao gồm 2 mảng chính:
(1) Đào tạo rộng mở cho nhiều doanh nghiệp
(2) Đào tạo riêng theo yêu cầu cụ thể tại các doanh nghiệp
Cho đến nay, PTC đã và đang triển khai hàng nghìn các chương trình đào tạo, với nhiều khóa học (theo tiêu chí “thực học”, không bằng cấp), cho doanh nhân, giám đốc của các công ty, tập đoàn, và các cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương.
            Với kinh nghiệm đào tạo và kiến thức chuyên môn của đội ngũ giảng viên kết hợp năng lực tổ chức dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp. Đặc biệt, PTC luôn kết hợp giữa “giá trị chuẩn”  & “giá trị thực” trong tất cả các chuyên đề và chương trình đào tạo, chúng tôi tin tưởng sẽ làm cho học viên phát huy tối đa khả năng sáng tạo và tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng của doanh nghiệp.
            Xin chân thành cảm ơn.
            Trân trọng!

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO PTC 
HIỆN FOOTER